Monthly Archives: May 2018

Semicon, Mangga at Mina pinag usapan sa Agham Bayan; Benepisyaryo sa repormang agraryo sa Boracay Rehab, mga Ati-DAR at AGHAMBAYAN Inilunsad

  Semicon, Mangga at Mina pinag usapan sa Agham Bayan Kaharap ang mga representante ng industriya pinag usapan sa nakaraang Agham Bayan, Science Technology and Innovation festival ang tatlong napakahalagang usapin pangkabuhayan na maaring makatulong…