DAR at DA Sanib pwersa para sa inobasyon pangkabuhayan

    Sa pagkakamit ng tunay na reporma sa lupa ay kailangan ang kalagayan ng agrikultura ay matatag. Dito ang humigit kumulang umikot ang aktibidad kamakailan ng Department of Agrarian Reform a t ng Department of Agriculture kung saan kanilang pinag usapan ang mga inobasyon sa agrikultura. Tunay nga na naging epektibo ang DAR sa … Ipagpatuloy ang pagbabasa DAR at DA Sanib pwersa para sa inobasyon pangkabuhayan