KWF, Nakiisa sa Pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng mga Wikang Senyas

Bilang pakikiisa sa komunidad ng mga Bingi, at batay sa nilagdaang kasunduan sa pagitan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at National Coordination Network of Deaf Organizations (NCNDO), ipagdiriwang ang Pandaigdigang Araw ng mga Wikang Senyas (International Day of Sign Languages, IDSL) sa 28 Oktubre 2023. Ang IDSL ay isang pagdiriwang na kinikilala ng United Nations (UN) at nagbibigay pugay sa kahalagahan ng mga wikang senyas sa buong mundo. Bilang ahensiyang pampamahalaan na nagtataguyod, nagpapalaganap, at nagpapayaman sa mga wika sa Pilipinas, ang KWF ay makikipagtulungan sa pagdiriwang nito na pangungunahan ng Philippine Federation of the Deaf (PFD) at PFD Youth Section (PFDYS).