Tag Archives: climate change

Pagtatanim ng punongkahoy sa tabing-kalsada, isang invitation for disaster; Komperensya ukol sa paglikha ng mga CLIMATE RESILIENT COMMUNITIES gaganapin sa Antipolo at Paje seeks more positive public attitude to climate change

Pagtatanim ng punongkahoy sa tabing-kalsada, isang invitation for disaster NAGTUTUMBAHANG punongkahoy at mga malalaking sanga na buma balagbag at nakaa aksidente sa maraming major thoroughfares ang resulta ng di pinag isipang walang habas na pagtatanim ng punongkahoy…