Tag Archives: filipino sign language

PITONG KAWANI NG FSL YUNIT NG KWF TINANGGAL, KILOS PROTESTA AKSYON NA NAA AYON SA BATAS at WIKA NG SENYAS ISA RING WIKANG FILIPINO

PITONG KAWANI NG FSL YUNIT NG KWF TINANGGAL NANLULUMO ang pitong kawani ng Komisyon Sa Wikang Filipino (KWF) na nabibilang sa kanilang Filipino Sign Language (FSL) yunit dahil sa kanilang pagkakatanggal sa trabaho diumano na…