Tag Archives: quilang

Kakulangan ng Guro sa AGHAM at MATEMATIKA kayang punan ng Akakademya- CSU Pres.; Pinasinayaan DOST R2-CSU FIC Ginigawang Produkto ang Konsepto at Seminar at Workshop ukol sa Responsableng pag uulat sa kalagayan ng panahon isinabay sa 2014 NLC S&T fair

Makakayang punan ng mga institusyong pang akademya gaya ng Cagayan State University ang kakulangan ng bansa sa mga guro na nagtuturo ng agham at matematika lalo sa elementarya at haiskul ngunit ang problema ay hindi…