Daily Archives: Agosto 23, 2023

The Department of Trade and Industry of the Philippines (DTI) Partners with Singapore Industrial Automation Association (SIAA) in Hosting the AI Asia Expo – Philippines 2023, 7-9 Nov 2023

Officials present during the contract signing from left to right: Ms. Catherine Ho (Business Development Director, LOD Events PTE Ltd), Mr. Merrick Chua (Corporate Secretary, Infocomm Technology Association of the Philippines), Mr. Colin Koh (Council…

Suliranin sa sektor agrikultural kaya kayang solusyunan ng AI?

Napaka promising ng AI technology na nakikita nating ginagami na sa ibayong dagat lalo sa sektor ng agrikultura, ang mga computer aided agricultural machineries na gawa ng mga hapones at tsino na ibinabahagi sa ating…

MOU sa pagitan ng DTI, iTAP, SIAA at LOD EVENTS para sa darating na INDUSTRIAL DIGITAL TRANSFORMATION CONGRESS at AI ASIA EXPO 2023

Ngayong panahon ng 4th Industrial Revolution kung saan ilan sa manipestasyon nito ay ang “internet of things” at ang Artificial Intelligence” lubhang kailangan ng mamamayan na matutunan ito at makisabay bagaman bitbit nito ang mga…