DUSD Digital US Dollar and hinaharap ng dolyar

Manila, Pilipinas-ITO na kaya ang sinasabing hinaharap ng kasalukuyang World Standard na dolyar ng estados unidos ng amerika? hindi maipagkakaila na nang simulan ang Bitcoin o ang paglabas ng crypto currencies sa mundo na dumami na sa kani kanilang mga sektor at ibat ibang bansa, ang Block Chain technology ang nag uugnay sa mga ito upang magkaroon ng trading, at network nung una ay maraming nagduda sa bagong teknolohiya ng virtual currency o ang crypto currency ngunit ng kalaunan ay niyakap na rin ito pati ng mga bangko at sa bansa ngayon, ang Union bank ay may sarili na ring coind o virtual currency. kaya ano na ang mangyayari sa ating mga salaping papel pati na ang doyar ngayong may Digital US dollar na, sabi ng mga nagsusulong nito ay hindi naman nila kinukumpitensya ang perang papel ngunit aminin natin na ang perang papel ay maaring maging obsolete na at palitan ng digital currency pagdating ng araw sa malapit na hinaharap. ///abdul malik bin ismail 09333816694 abdulmalikbinismail6875@gmail.com

para sa kaugnay  na istorya i CLICK and link na ito: www.dzmjonline.net/agham/from-wall-street-to-the-whole-world/