LAHOK, DULOG, UGNAY at ABANTE

MODERN DAY HEROES UNATTENDED

TALAKAYAN UKOL SA PAMBANSANG MGA PATAKARAN

NAGING napaka importanteng sektor lalo nitong nakaraang pandemya ang ating mga Frontline Health Worker.

Itinuturing silang mga bayani dahil sila ang sumasalag sa kalabang hindi nakikita at sila rin ang nakakapagligtas ng maraming buhay.

Ngunit hindi alam ng marami ang mga suliraning kinakaharap ng kanilang sektor. Ang labis na haba ng oras ng trabaho sa kakaunting sweldo. Ang madala sa Balag ng alanganin sa ginagawang pagseserbisyo sa malalayong bahagi ng kanayunan.

Ang mapagkamaliang mga rebelde dahil sa pagtulong sa mga May sakit sa kabundukan. Ang unti unting pag alis ng bansa upang magserbisyo sa mga dayuhan sa kabila ng pangangailangan din sa kanila dito sa bansa.

Ilan lamang ito sa mga suliranin na pinag usapan sa nakaraang TALAKAYAN UKOL SA MGA PAMBANSANG PATAKARAN upang suportahan ang ating mga manggagawa sa sektor kalusugan.

Kabilang sa mga dumalo ay sina Sheila R. Bonito, DrPH, RN Dean UP College of Nursing, Fely Marilyn E. Lorenzo, DrPH , RN, MPh, professor retired UP Manila College of Public Health, HRH 2030 Philippines project director, Pretchell P. Tolentino MD, MCHM, Director Health Human Resource Development Bureau, Department of Health, Annabelle R. Borromeo, PHd, RN professional lecturer UP College of Nursing, TJ Robinson T. Moncatar, PHd, RN Assistant to the Dean for Planning ang Development UP College of Public Health.

“the health worker is an investment because good health is good politics”, “support not just the health worker but the health system”.///Michael Balaguer, 09333816694, michaelbalaguer@yahoo.co.uk at konekted@diaryongtagalog.net