stem cell therapy di maari sa diabetes


makikita sa video ang panayam sa Philippine College of Physicians sa isang pulong balitaan kung saan kanilang nilinaw na di maaring gamitin ang sumisikat ngayong stem cell therapy sa diabetes.

IMG_20130924_121655