GRASSROOT INNOVATION STARTED EARLY IN R12

 

 

METRO MANILA, PILIPINAS-“WE have been doing that from way back its just we don’t know that it was called Grass root Innovation” says Dr. Zenaida Laidan of DOST Region 12 in an interview with www.dzmjonline.net during the 4th day of the National Science and Technology Week 2019 held at the Hotel Jen is Pasay City.
Mga Regional Director ng kagawaran ng agham at teknolohiya ang dumalo sa nasabing komperensya kung saan kanilang tinalakay ang mga pangangailangn ng mga mamamayan sa mga pinaka mababang bahagi ng lipunan, ang mga pag iibayo nagawa ng mga ito na katulong sa kanilang kabuhayan.
The Region 12 RD says that most of the programs of the DOST at the national level were being felt down to the lower level of society at least for their region, embraced and practiced through proper dissemination but they were not conscious that its already innovation at the grass root.
Ayon kay Dr. laidan, hindi lang mga Muslim ang nakikinabang sa mga inobasyong kanilang naibaba sa tinaguriang mga nasa “laylayan ng lipunan” kundi pati ang mga hindi Muslim na inabot ng kanilang ginagawang patuloy na mga programa.
The Halal industry in particular flourished not just with the majority of Muslims in the area but for the non-Muslim as well so goes with the other programs of the science department in education like the scholarships and the e-library or the STARBOOK, the SETUP, CEST etc..///Abdul Malik Bin Ismail, +639333816694, abdulmalikbinismail6875@gmail.com