Pagpapahusay sa produksyon ng gatas ng kalabaw, isinusulong ng STCBF; DOST-PCAARRD, pinanunumbalik ang sigla ng industriya ng saging sa Davao at Philippine Cacao Industry sinuportahan ng PCAARRD

Ibinilang ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development (PCAARRD) ang cacao bilang isang mahalagang produktong pang-agrikultura sa ilalim ng Industry Strategic S&T Plan nito.

Nilalayon ng ISP na palakasin ang industriya ng cacao sa patnubay ng siyensiya at teknolohiya sa gitna ng tumataas na pangangailangan para dito.

Ang bansa ay nakapag aani lamang ng 15,000 metriko tonelada ng cacao bawat taon kumpara sa 50,000 metriko toneladang ani ng Vietnam. Ang ani ng cacao sa bansa ay katumbas lamang ng 500 kilogramo ng ‘dried cocoa beans’ sa bawat ektarya sa bawat taon.  

Pangunahin sa mga suliraning kinakaharap ng industriya ng cacao sa Pilipinas ay ang kakulangan ng barayti na may kakayahang maka-angkop sa isang matinding kapaligiran gaya ng mga bagyo.

Gamit ang angkop na patnubay ng siyensiya at teknolohiya, pinag-aaralan ng mga mananaliksik kung paano mapatataas ang ani ng dried cocoa beans mula sa 500 kilogramo bawat ektarya sa 800 kilogramo bawat ektraya na katumbas ng 60 porsiyentong pagtaas. 

          Tinalakay sa isang ‘workshop’ na pinangunahan ng PCAARRD ang mga suliranin ng industriya ng cacao at kung saan maaring makagawa ng pababago ang siyensiya  at  teknolohiya.  Naging daan  ang  nasabing  workshop sa  pagpapalakas ng pagtutulungan sa pagitan ng pribadong sektor at ng pamahalaan upang pangalagaan at isulong ang industriya ng kakaw. 

Isinagawa ang workshop sa PCAARRD sa Los Baños, Laguna sa pamamagitan ng Forestry and Environment Research Division ng nasabing tanggapan.

Bukod sa PCAARRD, lumahok din sa workshop ang Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, Department of Agriculture (DA) – Bureau of Plant Industry, DA – Bureau of Agricultural Research, University of the Philippines Los Baños (UPLB) – Horticulture Department, UPLB Institute of Agroforestry – College of Forestry and Natural Resources, DA-High-Value Corps Development Program, University of Southern Mindanao, at Cocoa Foundation of the Philippines. (Ricardo R. Argana, S&T Media Service)

 

{� s;(�@”�an class=apple-converted-space> ‘flushing,’ milk refresher, at malunggay, sa Magdalena, Laguna

 

Ang pagbibigay ng ‘concentrates’, ‘milk replacer,’at ‘pagpapakain ng malunggay ay may magandang pakinabang. Napadadami nito ang gatas na makukuha sa hayop mula 3.5 litro  hanggang 4.6 litro. Ito ay base sa katatapos lamang na pag-aaral sa ilallim ng ‘S&T Based Farm (STBF) on buffalo milk production’ na ipinatupad ng Philippine Carabao Center.

Ang pagbibigay ng 4 hanggang 5 kilo ng ‘concentrate supplement’ sa loob ng 90 araw matapos makapanganak ng hayop ay pinabibilis din ang pagkabuntis ng hayop mula sa 30 porsiyento hanggang 45 porsiyento; pinaiikli ang panahon na kailangan sa pagpapakasta, at ang pagitan ng panahon ng pagbubuntis mula 22 buwan hanggang 16 o 18 buwan.

Ang milk replacer ay pulbos na gatas at mabibili sa halangang P20. Kapag ito ay inihalo sa tubig, maihahambing ito sa taglay na nutrisyon ng gatas ng hayop. Kung gagamit ang mga magsasaka ng milk replacer,  maaari nilang maipagbili ang  gatas  ng kalabaw sa halagang P50 bawat litro. Nangangahulugan ito ng karagdagang kita na P30 sa bawat litro. Ang batang kalabaw ay nangangailangan ng 4 litrong gatas bawat araw.

Ang moringa o malunggay ay mahusay na pakain sa hayop. May mataas itong  protina na umaabot sa 17 hanggang 26 porsiyento. Nagtataglay din ito ng ‘beta carotene,’ ‘iron,’ at ‘potassium.’

       pagpapakain ng dahon ng kamoteng kahoy sa Bohol;

Maaari ring pagkuhanan ng pakain ng kalabaw ang kamoteng kahoy. Napatunayan na ang dahon nito ay nagtataglay ng 20 porsiyento ng protina at 67 porsiyento ng ‘dry matter.’ Ang dry matter ay siyang nagtataglay ng enerhiya, protina, bitamina at mineral na kailangan ng hayop. Ipinakita ng STBF project sa Bohol na maari nitong mapataas ang karaniwang dami ng gatas na makukuha sa hayop mula 2 litro hanggang 5.62 litro bawat araw, sa tamang pangangasiwa.

Ang ‘flushing’ at ‘feeds supplementation’ ay isinasagawa rin sa isang katulad na proyekto sa Leyte (Ricardo R.  Argana, S&T Media Service)

 

Nagpalabas ng pondo ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Science and technology upang panumbalikin ang sigla ng mga taniman ng saging sa Davao Region.

Mula pa noong 2011, sinasalanta ng Fusarium wilt, kilala rin sa tawag na Panama disease, ang industriya ng saging sa Davao at nakaaapekto sa 634 ektarya ng sagingan na natataniman ng Cavendish banana.

Naglaan ang pamahalaan ng P34 na milyong piso para sa pagsasagawa ng mga pag-aaral upang tugunan ang nasabing problema. Kabilang dito ang pagtukoy sa barayti ng saging na may resistensiya laban sa sakit, ganon din ang pagtatayo ng mga makabagong laboratoryo at greenhouses para pag-aralan ang pagpigil sa nasabing sakit.

Ang mga tagapagpatupad ng programa ay kinabibilangan ng University of Southeastern Philippines (UseP), Bureau of Plant Industry–Davao, National Crop Research and Development Center, Southern Philippines Agribusiness and Marine and Aquatic School of Technology (SPAMAST), at University of the Philippines Los Baños. Nagsisilbi naming tagapagugnay ng programa ang Southern Mindanao Agriculture Resources Research and Development Consortium (SMARRDEC).

Ang problema sa mga taniman ng saging sa Davao ay pinalala pa ng Bagyong Pablo na tumama sa Mindanao noong 2012.

Upang tugunan ang problema, ipinatupad ng PCAARRD ang tatlong proyekto  tungo sa pagpapanumbalik ng sigla  ng mga taniman ng saging sa mga piling munisipalidad sa Compostela Valley, Davao del Norte, at  Davao Oriental.

Isusulong ng mga nasabing proyekto ang produksyon ng saging at ang pagsasalit tanim nito sa ‘dwarf coconut.’ Gagamitin para dito ang mga teknolohiya na binuo ng Davao Oriental State College of Science and Technology, SPAMAST, at UseP. (Ricardo R. Argana, S&T Meida Service)

 

a�� j;H�(�i>

 

Matutugunan ng ensilaheng damo o dahon ng mais ang problema sa nutrisyon at kakulangan ng pakain kapag panahon na may kakulangan para dito. Madaling magagawa ng mga magsasaka ang ensilahe para sa pansarili o maging komersiyal na pangangailangan. Nangangailangan lamang ito ng simpleng mga kasangkapan gaya ng panggayat at maliit na puhunan

       ‘flushing,’ milk refresher, at malunggay, sa Magdalena, Laguna

Ang pagbibigay ng ‘concentrates’, ‘milk replacer,’at ‘pagpapakain ng malunggay ay may magandang pakinabang. Napadadami nito ang gatas na makukuha sa hayop mula 3.5 litro  hanggang 4.6 litro. Ito ay base sa katatapos lamang na pag-aaral sa ilallim ng ‘S&T Based Farm (STBF) on buffalo milk production’ na ipinatupad ng Philippine Carabao Center.

Ang pagbibigay ng 4 hanggang 5 kilo ng ‘concentrate supplement’ sa loob ng 90 araw matapos makapanganak ng hayop ay pinabibilis din ang pagkabuntis ng hayop mula sa 30 porsiyento hanggang 45 porsiyento; pinaiikli ang panahon na kailangan sa pagpapakasta, at ang pagitan ng panahon ng pagbubuntis mula 22 buwan hanggang 16 o 18 buwan.

Ang milk replacer ay pulbos na gatas at mabibili sa halangang P20. Kapag ito ay inihalo sa tubig, maihahambing ito sa taglay na nutrisyon ng gatas ng hayop. Kung gagamit ang mga magsasaka ng milk replacer,  maaari nilang maipagbili ang  gatas  ng kalabaw sa halagang P50 bawat litro. Nangangahulugan ito ng karagdagang kita na P30 sa bawat litro. Ang batang kalabaw ay nangangailangan ng 4 litrong gatas bawat araw.

Ang moringa o malunggay ay mahusay na pakain sa hayop. May mataas itong  protina na umaabot sa 17 hanggang 26 porsiyento. Nagtataglay din ito ng ‘beta carotene,’ ‘iron,’ at ‘potassium.’

       pagpapakain ng dahon ng kamoteng kahoy sa Bohol;

Maaari ring pagkuhanan ng pakain ng kalabaw ang kamoteng kahoy. Napatunayan na ang dahon nito ay nagtataglay ng 20 porsiyento ng protina at 67 porsiyento ng ‘dry matter.’ Ang dry matter ay siyang nagtataglay ng enerhiya, protina, bitamina at mineral na kailangan ng hayop. Ipinakita ng STBF project sa Bohol na maari nitong mapataas ang karaniwang dami ng gatas na makukuha sa hayop mula 2 litro hanggang 5.62 litro bawat araw, sa tamang pangangasiwa.

Ang ‘flushing’ at ‘feeds supplementation’ ay isinasagawa rin sa isang katulad na proyekto sa Leyte (Ricardo R.  Argana, S&T Media Service)

 

Binigyang pansin ng pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Council for Agriculture,Aquatic and Natural Resources Research and Development (PCAARRD) ang pagpapahusay ng produksyon ng gatas mula sa kalabaw.

Ang inisyatibo ay kaugnay ng pagnanais ng bansa na mapababa ang importasyon ng gatas. Ayon sa datos, sa kabila ng pagtaas ng produksyon ng gatas noong 2012 na umabot sa 18.45 milyong litro, ito ay katumbas lamang ng isang porsiyento ng ating kabuuang pangangailangan.

Pinasisigla ng pamahalaan ang pagpapahusay ng produksyon ng gatas ng kalabaw sa pamamagitan ng Science and Technology Community Based Farm, isang inisyatibo ng PCAARRD.

Ipinakikita ng STCBF ang mga mahuhusay at produktibong teknolohiya para sa kapakinabangan ng ating magsasaka at maliliit at katamtamang mga mamumuhunan.

Kabilang sa mga teknolohiya na isinusulong ng STCBF para sa pagpapahusay sa produksyon ng gatas ng kalabaw ay ang mga sumusunod:

       Pagbibigay ng mga pinatuyong pinaggapasan ng palay na sinangkapan ng urea sa  Llanera, Nueva Ecija;

Ang pinaggapasan ng palay ay hindi gaanong mahusay bilang pakain. Subalit kung ito ay sasangkapan ng tamang dami ng solusyon ng urea, ang ‘crude  portein’  na  taglay  nito   ay  madadagdagan   mula  apat  na   porsiyento hanggang sa pitong porsiyento. Magiging mas mahusay din ang pagkatunaw nito at lasa kapag kinain ng hayop. Dahil dito, bubuti ang kalidad at dami ng gatas na maibibigay ng hayop.

       Komersiyal na produksyon ng ensilaheng damo o dahon ng mais sa Lupao, Nueva Ecija;

Matutugunan ng ensilaheng damo o dahon ng mais ang problema sa nutrisyon at kakulangan ng pakain kapag panahon na may kakulangan para dito. Madaling magagawa ng mga magsasaka ang ensilahe para sa pansarili o maging komersiyal na pangangailangan. Nangangailangan lamang ito ng simpleng mga kasangkapan gaya ng panggayat at maliit na puhunan

       ‘flushing,’ milk refresher, at malunggay, sa Magdalena, Laguna

Ang pagbibigay ng ‘concentrates’, ‘milk replacer,’at ‘pagpapakain ng malunggay ay may magandang pakinabang. Napadadami nito ang gatas na makukuha sa hayop mula 3.5 litro  hanggang 4.6 litro. Ito ay base sa katatapos lamang na pag-aaral sa ilallim ng ‘S&T Based Farm (STBF) on buffalo milk production’ na ipinatupad ng Philippine Carabao Center.

Ang pagbibigay ng 4 hanggang 5 kilo ng ‘concentrate supplement’ sa loob ng 90 araw matapos makapanganak ng hayop ay pinabibilis din ang pagkabuntis ng hayop mula sa 30 porsiyento hanggang 45 porsiyento; pinaiikli ang panahon na kailangan sa pagpapakasta, at ang pagitan ng panahon ng pagbubuntis mula 22 buwan hanggang 16 o 18 buwan.

Ang milk replacer ay pulbos na gatas at mabibili sa halangang P20. Kapag ito ay inihalo sa tubig, maihahambing ito sa taglay na nutrisyon ng gatas ng hayop. Kung gagamit ang mga magsasaka ng milk replacer,  maaari nilang maipagbili ang  gatas  ng kalabaw sa halagang P50 bawat litro. Nangangahulugan ito ng karagdagang kita na P30 sa bawat litro. Ang batang kalabaw ay nangangailangan ng 4 litrong gatas bawat araw.

Ang moringa o malunggay ay mahusay na pakain sa hayop. May mataas itong  protina na umaabot sa 17 hanggang 26 porsiyento. Nagtataglay din ito ng ‘beta carotene,’ ‘iron,’ at ‘potassium.’

       pagpapakain ng dahon ng kamoteng kahoy sa Bohol;

Maaari ring pagkuhanan ng pakain ng kalabaw ang kamoteng kahoy. Napatunayan na ang dahon nito ay nagtataglay ng 20 porsiyento ng protina at 67 porsiyento ng ‘dry matter.’ Ang dry matter ay siyang nagtataglay ng enerhiya, protina, bitamina at mineral na kailangan ng hayop. Ipinakita ng STBF project sa Bohol na maari nitong mapataas ang karaniwang dami ng gatas na makukuha sa hayop mula 2 litro hanggang 5.62 litro bawat araw, sa tamang pangangasiwa.

Ang ‘flushing’ at ‘feeds supplementation’ ay isinasagawa rin sa isang katulad na proyekto sa Leyte (Ricardo R.  Argana, S&T Media Service)