BUWANANG VENTURE CAPITAL DAY NG SHENZHEN IPINAGDIWANG

SHENZHEN’S VENTURE CAPITAL DAY HELD MONTHLY

SA buwanang pagdiriwang ng Shenzhen’s Venture Capital Day maraming aktibidad ang ginanap at ito ay matatagpuan sa Fujian District, South China’s Guandong Province kamakailan lamang nitong January 8 2023.

Nakatutok sa pagtatayo ng isang innovation hub para sa industrial investment kaakibat ang top-notch international wealth management center sa Xiangmi Lake New Financial Center, naging highlight ay ang isa pang pagkakakilanlan ng Xiangmi Lake Global VC/PE Zone: China’s first CVC innovation service park and wealth management cluster.

Sa kasagsagan ng nasabing aktibidad, ang Shenzhen Municipal Bureau of Local Financial Regulation and Supervision ay nag isyu ng panuntunan upang palakasin ang pagtatayo ng international wealth management center, na naglalayong mamahala sa 30 trillion yuan ($4.2 trillion) halaga ng yaman by 2025.

Sa opinyon na Ininilabas ng People’s Government of Futian District na smsuporta sa Xiangmi Lake Financial Center sa paglikha nito ng core area para sa isang top-notch international wealth management center.

Kabilang sa mga nakibahagi sa aktibidad ay sina Liu Lei, Executive Vice President of China Association for Public Companies, Christina Bao, managing director and co-head of the Marketing Development Division at Hong Kong Exchanges (HKEX), at Omar Malik, ang representante ng magpo pondo buhat sa gitnang silangan na nagpadala ng kanyang talumpati sa paamagitan ng video link.

Samantalang inaasahan ni Liu na ang paglulunsad ng Venture Capital Day of Shenzhen ay magpapalakas ng kanilang lokal na strategic industrial clusters, foster industries of the future at further drive local economic development upang lahat ay makinabang sa pagtutulungan.

bilang bridgehead sa capital market ng China, HKEX ay umaasa na makita ang maraming Hong Kong-listed na dayuhang kumpanya at maraming investment mula sa Chinese mainland, magdudulot ng maraming investment returns sa lahat ng mamumuhunan ayon kay Bao.

Sa aktibidad ipinakilala ng Shenzhen ang unang pondo mula sa gitnang silangan – Saudi Arabia Fund.

Ang paglulunsad ng Xiangmi Lake CVC Innovation Center, China’s first CVC innovation center, at ang seremonya ng paglagda sa pagitan ng Futian at VC institutions ay ginanap rin.

Dinaluhan ang aktibidad ng humigit kumulang 100 bisita mula lokal at sa ibayong dagat kabilang ang People’s Bank of China Shenzhen Central Sub-branch, Shenzhen Office of China Banking and Insurance Regulatory Commission, Shenzhen Office of China Securities Regulatory Commission, Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Municipal Government, and People’s Government of Futian District, PEs or VCs, LPs, listed firms, CVCs, unicorn companies, at media outlets.

Ang Venture Capital Day ng Shenzhen ay ginaganap kada 8th day of each month. with details from the Global Times Online throught its Press release below///buhat sa mga detalyeng ipininagkaloob ng Global Times Online///Michael Balaguer, +639262261791, michaelbalaguer@yahoo.co.uk

-30-

Shenzhen holds activities to celebrate a venture capital day

Various activities were held to celebrate the Venture Capital Day of Shenzhen in Futian District, Shenzhen, south China’s Guangdong Province, on Jan. 8, 2023.

Focusing on building an innovation center for industrial investment and a top-notch international wealth management center in the Xiangmi Lake New Financial Center, the event highlighted the new identity of Xiangmi Lake Global VC/PE Zone: China’s first CVC innovation service park and wealth management cluster.

At the event, the Shenzhen Municipal Bureau of Local Financial Regulation and Supervision issued a guideline to accelerate the building of the international wealth management center, aiming to manage over 30 trillion yuan ($4.2 trillion) worth of wealth by 2025. The People’s Government of Futian District released opinions on supporting the new Xiangmi Lake Financial Center in building the core area for a top-notch international wealth management center.

Liu Lei, Executive Vice President of China Association for Public Companies, Christina Bao, managing director and co-head of the Marketing Development Division at Hong Kong Exchanges (HKEX), and Omar Malik, a representative of a fund in the Middle East, delivered speeches via video link.

Liu hoped that the launch of the Venture Capital Day of Shenzhen will boost local strategic industrial clusters, foster industries of the future and further drive local economic development so that every side gains from cooperation.

As a bridgehead in China’s capital market, HKEX is looking forward to seeing more Hong Kong-listed foreign companies and more investment from the Chinese mainland, bringing higher investment returns to all investors, Bao said.

At the event, Shenzhen introduced the first fund from the Middle East – Saudi Arabia Fund.

The launching ceremony of Xiangmi Lake CVC Innovation Center, China’s first CVC innovation center, and a signing ceremony between Futian and VC institutions were also held at the event.

The event was attended by over 100 guests from home and abroad from institutions including the People’s Bank of China Shenzhen Central Sub-branch, Shenzhen Office of China Banking and Insurance Regulatory Commission, Shenzhen Office of China Securities Regulatory Commission, Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Municipal Government, and People’s Government of Futian District, PEs or VCs, LPs, listed firms, CVCs, unicorn companies, and media outlets.

Activities of the Venture Capital Day of Shenzhen are held on the 8th day of each month.