Cross Mountains and Seas to Meet in the Blessed Land

2ND ASEAN-CHINA ONLINE INFLUENCERS CONFERENCE THIS MAY 18-21

IKALAWANG CONFERENCE NG MGA ONLINE INFLENCERS NG ASEAN-CHINA GAGANAPIN NGAYONG

MAY 18-21

FUZHOU, FUJIAN PROVINCE, CHINA- Muli na namang magkikita kita ang mga online influencers mula sa People’s Republic of China at mga bansang miyembro ng Association of South East Asian Nations sa lungsod na ito kung saan gaganapin ang kanilang conference muli ngayong darating na MAY 15, 2023, naglalayon itong paigtingina ng pagkakaunawaan at pagkakakilanlan sa pagitan ng China and ASEAN

Ang ikalawang ASEAN-China Online Influencers Conference ay may temang “Cross Mountains and Seas to Meet in the Blessed Land” ito ay gaganapin sa lungsod na ito ng Fuzhou, China mula 18 hanggang 21 ng Mayo taong kasalukuyan 2023.

Ang nasabing event ay magkasamang iho host ng China Public Diplomacy Association, ASEAN-China Centre, Global Times Online, Ang Fujian Provincial Department of Commerce, Ang Foreign Affairs Office ng Fujian Provincial People’s Government, ang Fuzhou Municipal People’s Government at suportado ng Fuzhou Municipal Bureau of Commerce, ang Foreign Affairs Office of Fuzhou Municipal People’s Government, at Fuzhou Gucuo Group Co., Ltd.

ASEAN diplomatic envoys mula China, Chinese at dayuhang media representative, online influencers mula China at mga bansa sa ASEAN ay maiimbitahan upang makibahagi “A Visit to Fujian Province” at ang Forum of ASEAN-China Online Influencers Conference, ang dalawang aktibidad ng nasabing event.

ang Forum para sa ASEAN-China Online Influencers Conference, ay magsisimula sa umaga ng May 19, at ri-review-hin ang mga nagawa ng pagtutulungang China-ASEAN mula ng Belt and Road Initiative (BRI) na nai-proposed 10 taon na ang nakararaan, at ini-envision ang prospects ng pagkakaisang China-ASEAN sa bahagi ng ekonomiya at kalakalan.

Tatalakayin rin ang tungkol sa mga Internet platforms ang new media technologies na maaring magamit upang i-facilitate ang China-ASEAN economic, trade at cultural cooperation.

“A Visit to Fujian Province” ay pang malawakang pagpapamalas ng Fuzhou’s urban landscape at economic development. pag iimbita sa mga participants upang bisitahin ang mga landmarks ng lungsod gaya ng Binhai New Town at “Three Lanes and Seven Alleys,” naglalayon ang aktibidad na isulong at ipakilala ang China-ASEAN economic, cultural at tourism cooperation.

Pinaniniwalaang ang ikalawang ASEAN-China Online Influencers Conference ay maia angat ang promosyon at pagpapalitan pang ekonomiya at kultural sa pagitan ng China at mga bansang miyembro ng ASEAN at ia angat sa mas mataas na lebel ang kanilang pagtutulungan.

buhat sa mga detalyeng mula sa Global times Online. ///Michael Balaguer, +639262261791, diaryongtagalog@gmail.com at konekted@diaryongtagalog.net

-30-

Cross Mountains and Seas to Meet in the Blessed Land, Second ASEAN-China Online Influencers Conference is Coming

The Second ASEAN-China Online Influencers Conference themed “Cross Mountains and Seas to Meet in the Blessed Land” will be held in Fuzhou, China from 18 to 21 May.

The event will be co-hosted by the China Public Diplomacy Association, ASEAN-China Centre, Global Times Online, the Fujian Provincial Department of Commerce, the Foreign Affairs Office of Fujian Provincial People’s Government, the Fuzhou Municipal People’s Government and supported by the Fuzhou Municipal Bureau of Commerce, the Foreign Affairs Office of Fuzhou Municipal People’s Government, and Fuzhou Gucuo Group Co., Ltd.

ASEAN diplomatic envoys in China, Chinese and foreign media representatives, online influencers from China and ASEAN countries will be invited to participate in “A Visit to Fujian Province” and the Forum of ASEAN-China Online Influencers Conference, two activities of the event.

The Forum of ASEAN-China Online Influencers Conference, to be kicked off on the morning of May 19, will review the achievements of China-ASEAN cooperation since the Belt and Road Initiative (BRI) was proposed 10 years ago, and envision the prospects of China-ASEAN cooperation in economy and trade.

It will also discuss how Internet platforms and new media technologies should be utilized to facilitate China-ASEAN economic, trade and cultural cooperation.

“A Visit to Fujian Province” will comprehensively demonstrate Fuzhou’s urban landscape and economic development. Inviting participants to visit landmarks of the city such as the Binhai New Town and “Three Lanes and Seven Alleys,” the activity aims at promoting China-ASEAN economic, cultural and tourism cooperation.

It is believed that the Second ASEAN-China Online Influencers Conference will further promote economic and cultural exchanges between China and ASEAN countries, and bring the cooperation onto a new level. //original release from Global times Online