Pahayag ni Bise Presidente Jejomar C. Binay sa naganap na pagdinig sa Senado, ukol sa Pag-amyenda ng Konstitusyon upang bawasan umano ang kapangyarihan ng hudikatura at hinggil sa Pagdiriwang nang Buwan ng Wika

vp binay 1

 

Pahayag ni Bise Presidente Jejomar C. Binay sa naganap na pagdinig sa Senado

Sa simula pa lang ay sinabi ko na lalo pang titindi ang paninira na walang batayan laban sa akin at sa aking pamilya. Ang mga nangyari kanina sa Senado, lalo na ang mga sinabi ni Mr. Mercado na tumakbo at natalo noong 2010 laban kay Mayor Junjun Binay at may balak tumakbo uli, ay bahagi ng script ng aming mga kalaban sa pulitika.

Puro kasinungalingan ang sinabi ni Mr. Mercado. Noon pa mang kumandidato siya sa Makati kung saan siya ay natalo ay ganyan na ang kanyang mga sinasabi. Puro walang batayan at walang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit siya natalo. Kilala siya ng mga taga-Makati na sinungaling at gumagawa ng kwento.

Kung si Mr. Mercado ay umamin na siya ay tumanggap ng kickback sa Makati Building 2 Project, dapat lamang siyang ihabla ng may kapangyarihan. Gayunman, tinanggap ni Mr. Mercado na ang bintang niya sa akin ay haka-haka at ispekulasyon niya lamang.

Pero sa harap ng pag-amin ni Mr. Mercado na siya ay nagdilihensya, ang gustong gawin ng ibang senador ay kanlungin pa siya. Dito ako nalulungkot. Ginagamit ang Senado para sirain ang pangalan ko at ng aking pamilya upang isulong ang pansariling ambisyon. Hayag ang ilan sa kanila sa kanilang ambisyong tumakbo sa 2016, lalo na sa pagka-presidente at bise presidente kung kaya todo-todo ang kanilang paninira sa akin.

Hanggang ngayon ay nananatili ang findings ng COA na walang overpricing. Ito ay pinatunayan muli ng mga technical audit specialists sa kanilang testimonya na “reasonable” ang halagang ginamit sa project. Sa Diyos at sa tao, taas noo kong sinasabi na wala akong tinanggap o hiningi na anumang pera sa proyektong ito o anumang proyekto sa Makati.

Mga kababayan, binabantayan ko nang maigi ang nangyayari sa Senado at ngayon pa lang ay maliwanag na hindi magiging patas ang imbestigasyon. Bago pa man nagkaroon ng pagdinig ay may paghuhusga na ang ilang senador batay lamang sa mga sinabi ng aming mga katunggali at ni walang kongkretong ebidensyang pinapakita. Inamin pa nga ng isa sa kanila na ang imbestigasyon ay dahil sa aking pagtakbo bilang presidente. Malinaw na pulitika ang motibo.

Sa aking mga kababayan, umasa kayo na sasagutin ko ang mga walang basehang alegasyong ito punto por punto. Umasa din kayo na anuman ang paninirang gawin nila, ipagpapatuloy ko ang paglilingkod sa inyo at pagsusulong sa mga programang mag-aangat ng inyong kalagayan at magbibigay sa inyo ng ginhawa.

PAHAYAG NI BISE PRESIDENTE JEJOMAR C. BINAY SA PAG-AMYENDA SA KONSTITUSYON PARA BAWASAN ANG KAPANGYARIHAN NG HUDIKATURA

Dinadala ang ating bansa sa bingit ng krisis-pulitikal at Konstitusyonal ng mga nagpapayo sa Pangulo na tumahak sa landas ng harapang tunggalian sa Korte Suprema. Inilalagay rin nila sa panganib ang pagkakataon ng Pangulo na mag-iwan ng magandang pamana sa mamamayan. Ginagamit nila ang pangalan ng pampublikong interes upang itago ang kanilang pansariling interes. Ito ay mapanganib at mapaniil.

Nakasandig ang demokrasya sa sistema ng checks and balances. Nang ideklara ng Korte Suprema na labag sa Konstitusyon ang Disbursement Acceleration Program (DAP), ito ay pagtupad lamang sa kapangyarihan at tungkulin nito na nakasaad sa Konstitusyon ng 1987 na pinagtibay noong panahon ni Pangulong Cory Aquino.

Malinaw sa Konstitusyon na inatas sa hudikatura hindi lamang ang kapangyarihan kundi pati na rin ang tungkulin na alamin kung may pang-aabuso o pagmamalabis ang  anumang sangay ng pamahalaan. Isinama ito para maiwasan ang sitwasyon na yumuyuko ang hudikatura sa kagustuhan ng isang sangay ng pamahalaan, o ng isang tao katulad ng nangyari noong panahon ng batas militar.

Bilang isa sa mga lumaban para sa kalayaan at demokrasya noong panahon ng batas militar, pinapahalagahan ko ang mga kapangyarihang ibinigay sa Korte Suprema ng Konstitusyon ng 1987. Idinadambana nito ang mithiin ng milyong mga Pilipino na kumilos upang maisakatuparan ang 1986 Edsa Revolution para sa isang matatag na institusyong panghukuman na siyang pinakamabisang pananggalang laban sa diktadurya sa anumang anyo.

Bilang abugado, naniniwala ako na inoobliga ng demokrasya ang tatlong magkakapantay na mga sangay – ang ehekutibo, hudikatura at lehislatura – na igalang ang kalayaan ng isa’t isa at kilalanin ang kani-kanilang mga kapangyarihan, tungkulin at limitasyon na nakasaad sa Konstitusyon. Ang malusog na demokrasya ay para sa ikabubuti ng mamamayan.

Habang iginagalang ko ang mga opinyon ng mga pumupuna sa lawak ng saklaw ng hudikatura pati na ang mga naniniwala sa pagpapalawig sa termino ng pangulo, dinadalangin ko na tayo ay maging mahinahon at huwag magpadalus-dalos. Hindi natin dapat payagang sirain ang mga institusyong tumitiyak ng ating kalayaan ng mga konsiderasyong pulitikal.

Bago pa man ang pahayag ng Pangulo noong nakaraang araw, sinabi ko na ang aking pagtutol sa pag-amyenda sa Konstitusyon, maliban na lamang sa mga probisyong pang-ekonomiya. Hindi nagbabago ang paninindigan ko. Patuloy kong tututulan ang anumang uri ng pulitikal na pagbabago sa Konstitusyon hindi lamang dahil sa prinsipyo kundi dahil ito ay magdudulot ng gulo at di pagkakasundo sa panahong kailangan natin ng pambansang pagkakaisa.

30

PAHAYAG NI PANGALAWANG PANGULO JEJOMAR C. BINAY SA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKA

 Nakikiisa ako sa sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.

May kapangyarihang bumuklod ang Wikang Pambansa sapagkat ito ang nagbibigay at nagtataglay ng diwa sa ating karanasan. Wika rin ang isa sa mga pangunahing paraan ng pagpapahayag natin ng ating haraya o imahinasyon, at pati na rin ng ating mga mithiin.

Sa kambal na kapangyarihang ito ng pagpahayag at pagbuklod napagkakaisa ng wikang Filipino ang sarikulay na karanasan at kultura ng iba’t ibang rehiyon at pangkat sa ilalim ng iisang pambansang lipunan.

Sa harap ng patuloy na pagliit ng mundo bunga ng globalisasyon, matinding hamon ang kinakaharap ng Wikang Pambansa dahil sa akalang tayo’y uusad lamang kung matatas sa wika ng banyagang pinagmumulan ng kabuhayan.

Ngunit kailanman ay hindi magiging kapantay ng ibang wika ang Wikang Pambansa. Dahil ang nauna’y hiram, hindi nito lubos na nailalarawan ang damdamin, pangarap, pagpupunyagi at halagahan ng mamamayan, lalo na ng karaniwang tao.

Kung nais nating himukin ang ating mga kababayan na makilahok sa ating pagsisikap na buuin ang bansa, nararapat lamang na gawin natin ang proseso ng pamamahala sa paraan—at pagpapahayag—na lubos nilang maiintindihan.

Kung kaya, lubos kong sinusuportahan ang pagsisikap ng Komisyon ng Wikang Filipino na buong-sigasig na isakatuparan ang kanilang mandato sa ilalim ng Saligang Batas na “palaganapin, paunlarin, pagyamanin ang wikang pambansa batay sa mga wika ng Pilipinas at iba pang wika.”

Magiging hungkag ang anumang pagsisikap na itaas ang antas ng paggamit ng sariling wika kung tayo mismo ay umiiwas sa paggamit nito sa ating pakikipanayam sa ating mga kababayan.