Tag Archives: Engr Edgar Garcia o TAPI; Dr. Celia Elumba of PTRI; Circular Economy; textile research and development; ukay ukay; taiwan recycling technology

“Ukay” Hadlang sa Pagsulong ng Philippine Textile Circular Economy batay sa 5th InnoSight Workshop

“Ukay” Hadlang sa Pagsulong ng Philippine Textile Circular Economy batay sa 5th InnoSight Workshop Sa temang “Nature to value towards a circular textile industry, pagbuhay at pagpapasigla nang industriya ng tela sa bansa na kapantay…