Tag Archives: kalikasan

Grupong makakalikasan kaisa sa KALIKASAN GP3 upang isagawa ang Adbokasiya; Back 2 Back 5th Kalikasan GP3 Conference and Expo 2017 at 14 Taon ng Green Choice Philippines

– GRUPONG MAKA-KALIKASAN KAISA SA KALIKASAN GP3 UPANG ISA GAWA ANG ADBOKASIYA MAYNILA, PILIPINAS- SA layuning aksyunan ang kanilang adbokasiya sa pagkakaroon ng climate smart business at ang pangako ng bansa para sa pandaigdigang aksyon…